Verborgen Gebreken aan een Huis!

verborgen-gebreken-huisVerborgen gebreken, meestal een technische kwestie.

Niet iedereen heeft de technische kennis die nodig is om gebreken aan een huis voor de aankoop te ontdekken.
Verborgen gebreken kunnen hoge kosten opleveren waar u niet op gerekend had.

De Nederlandse wetgever geeft u een aantal mogelijkheden om te reageren op ontdekte verborgen gebreken. Daarvoor moet u eerst een vraag weten te beantwoorden. Die vraag is erg belangrijk bij het bepalen van de verantwoordelijkheid voor het herstel van de verborgen gebreken.

De belangrijke vraag is; was er opzet in het spel?

De vorige eigenaar of beheerder van het huis is wettelijk verplicht geconstateerde gebreken aan een te verkopen huis te melden. Dat kan natuurlijk alleen gelden voor de gebreken waarvan de vorige eigenaar kennis heeft. Wanneer de eigenaar op de hoogte is van gebreken en die niet meldt kan het zijn dat hij toch verantwoordelijk gehouden wordt voor de kosten van de reparaties.

Wanneer een huis verkocht wordt via makelaars zullen die er niet van uit gaan dat de vorige eigenaar alle gebreken kent. Zij zullen een bouwkundig specialist aannemen die voor hen de woning beoordeeld en een rapport opstelt.

Het technische rapport wordt meestal ook ter beschikking gesteld aan de koper, en gezien het geen daarin gewoonlijk beschreven wordt kan het verschillende voordelen hebben voor de huidige eigenaar.

Waar kijkt men bij een bouwkundige inspectie zoal naar;

  • De ventilatie van het huis, maar ook de leidingen, kabels en verbindingen.
  • Het fundament van het huis, net als de vloeren en de tussenliggende kruipruimten.
  • De technische staat van de Centrale Verwarming, de elektrische installatie en de sanitaire installatie.
  • de staat van onderhoud van het gebouw, maar ook de bijgebouwen en opstallen, wordt beoordeelt.
  • Deuren, ramen en raamkozijnen worden aan een grondige inspectie onderworpen.
  • Ook de bouwkundige staat van buitenmuren en daken worden beoordeelt.
  • Tenslotte wordt er een kostenrapport opgemaakt, meestal met een tijdlijn.

U krijgt dus informatie over wat, wanneer gedaan moet worden en hoeveel het gaat kosten.

Het rapport

Wanneer u als koper een dergelijk rapport over uw woning ontvangt, of het eventueel zelf laat opstellen, zal de kans op het bestaan van verborgen gebreken veel kleiner zijn.
Helemaal uit sluiten kan ook een dergelijk rapport ze echter niet. Wanneer u dus een gebrek aan het gekochte huis ontdekt waarvan u niet eerder op de hoogte was gebracht moet u onmiddellijk de makelaar of de verkoper op de hoogte stellen. Het is ook een goed idee om een verborgen gebrek alsnog te laten beoordelen door een technisch expert. Die kan u laten weten hoe ingrijpende de reparaties zullen zijn en hoeveel het zal gaan kosten.

Met die informatie kunt u de makelaar of de verkoper laten weten hoeveel het repareren zal gaan kosten. Een makelaarscontract bevat meestal een clausule die de verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken afwijst. In dat geval is het zaak aan te tonen dat de vorige eigenaar wel op de hoogte was van de verborgen gebreken voor de verkoop. Alleen dan is deze namelijk ook verantwoordelijk voor de kosten van de reparaties. Ga naar de website verborgen-gebreken.net voor meer informatie.