Vaststellingsovereenkomst bij ziekte, mag dat?

Wat is een vaststellingsovereenkomst en wanneer van toepassing?
Misschien hebt u de naam vaststellingsovereenkomst al eens horen vallen, maar weet u niet wat dit exact inhoudt. Een vaststellingsovereenkomst is een speciale overeenkomst die is afgesloten tussen een werkgever en werknemer. Hierin wordt gepoogd bepaalde geschillen in op te nemen en op te lossen. Dit kan betekenen dat u in overleg met uw werkgever kan overeenkomen dat u de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan beëindigen, met behoud van een WW-uitkering. Maar hiervoor moet u dus heel wat geregeld hebben in een vaststellingsovereenkomst.

Wat zijn uw WW-rechten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Ook kan u een WW-uitkering krijgen indien u als werknemer tijdelijk ziek bent. Maar dan moet u wel hersteld zijn op de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit is zo omdat u dan aan de sollicitatieverplichtingen zou kunnen voldoen en zodat u beschikbaar bent om werk te aanvaarden. Misschien vraagt u zich nu wel af, wat tijdelijke ziekte inhoudt? Dit wordt vaak zo gezien wanneer uw arbeidsongeschiktheid samenhangt met spanningen op het werk of te hoge werkdruk.

Mocht u als werknemer vanuit de WW toch weer terugvallen in ziekte en wanneer u niet meer zou kunnen voldoen aan de voorwaarden van de WW, dan kan u een beroep doen op de ZW indien u langer dan 28 dagen een WW-uitkering hebt gekregen.

Heeft u als zieke werknemer recht op een ziektewetuitkering na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst?

In principe wordt gesteld dat wanneer u als werknemer in de eerste 2 jaar van uw ziekte meewerkt aan de beëindiging van uw dienstverband, dat u dan geen aanspraak maakt op een ZW-uitkering.

Toch is een ziektewetuitkering soms ook mogelijk bij een vaststellingsovereenkomst, namelijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ten gevolge van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of een verwijtbaar handelen van de werkgever. Hier maakt u nog een kans om een ziektewetuitkering te ontvangen, maar dit is geen zekerheid, alles hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bekijk zeker voorgaande info nog eens goed door wanneer u vragen heeft bij de vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Wanneer het antwoord op uw vragen toch nog niet in dit artikel staat, bekijk dan verder de website nog eens. Staat het antwoord hier dan nog steeds niet bij, aarzel dan zeker niet om uw vragen te stellen!

Verborgen Gebreken aan een Huis!

verborgen-gebreken-huisVerborgen gebreken, meestal een technische kwestie.

Niet iedereen heeft de technische kennis die nodig is om gebreken aan een huis voor de aankoop te ontdekken.
Verborgen gebreken kunnen hoge kosten opleveren waar u niet op gerekend had.

De Nederlandse wetgever geeft u een aantal mogelijkheden om te reageren op ontdekte verborgen gebreken. Daarvoor moet u eerst een vraag weten te beantwoorden. Die vraag is erg belangrijk bij het bepalen van de verantwoordelijkheid voor het herstel van de verborgen gebreken.

De belangrijke vraag is; was er opzet in het spel?

De vorige eigenaar of beheerder van het huis is wettelijk verplicht geconstateerde gebreken aan een te verkopen huis te melden. Dat kan natuurlijk alleen gelden voor de gebreken waarvan de vorige eigenaar kennis heeft. Wanneer de eigenaar op de hoogte is van gebreken en die niet meldt kan het zijn dat hij toch verantwoordelijk gehouden wordt voor de kosten van de reparaties.

Wanneer een huis verkocht wordt via makelaars zullen die er niet van uit gaan dat de vorige eigenaar alle gebreken kent. Zij zullen een bouwkundig specialist aannemen die voor hen de woning beoordeeld en een rapport opstelt.

Het technische rapport wordt meestal ook ter beschikking gesteld aan de koper, en gezien het geen daarin gewoonlijk beschreven wordt kan het verschillende voordelen hebben voor de huidige eigenaar.

Waar kijkt men bij een bouwkundige inspectie zoal naar;

  • De ventilatie van het huis, maar ook de leidingen, kabels en verbindingen.
  • Het fundament van het huis, net als de vloeren en de tussenliggende kruipruimten.
  • De technische staat van de Centrale Verwarming, de elektrische installatie en de sanitaire installatie.
  • de staat van onderhoud van het gebouw, maar ook de bijgebouwen en opstallen, wordt beoordeelt.
  • Deuren, ramen en raamkozijnen worden aan een grondige inspectie onderworpen.
  • Ook de bouwkundige staat van buitenmuren en daken worden beoordeelt.
  • Tenslotte wordt er een kostenrapport opgemaakt, meestal met een tijdlijn.

U krijgt dus informatie over wat, wanneer gedaan moet worden en hoeveel het gaat kosten.

Het rapport

Wanneer u als koper een dergelijk rapport over uw woning ontvangt, of het eventueel zelf laat opstellen, zal de kans op het bestaan van verborgen gebreken veel kleiner zijn.
Helemaal uit sluiten kan ook een dergelijk rapport ze echter niet. Wanneer u dus een gebrek aan het gekochte huis ontdekt waarvan u niet eerder op de hoogte was gebracht moet u onmiddellijk de makelaar of de verkoper op de hoogte stellen. Het is ook een goed idee om een verborgen gebrek alsnog te laten beoordelen door een technisch expert. Die kan u laten weten hoe ingrijpende de reparaties zullen zijn en hoeveel het zal gaan kosten.

Met die informatie kunt u de makelaar of de verkoper laten weten hoeveel het repareren zal gaan kosten. Een makelaarscontract bevat meestal een clausule die de verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken afwijst. In dat geval is het zaak aan te tonen dat de vorige eigenaar wel op de hoogte was van de verborgen gebreken voor de verkoop. Alleen dan is deze namelijk ook verantwoordelijk voor de kosten van de reparaties. Ga naar de website verborgen-gebreken.net voor meer informatie.